Quay về
Trang chủ

(6/10/2022) Hội thảo Tham vấn Đa bên cấp Tỉnh Dự án "Chuyển đổi Chuỗi giá trị Lúa gạo ứng phó với Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (TRVC)

Trang chủ | Blog (VIE) (14/02/2023)


Copyright: SNV Việt Nam

Thành phố Cần Thơ, ngày 6 tháng 10 năm 2022, Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV phối hợp cùng với Cục trồng trọt, Bộ NN&PTNT, đồng tổ chức Hội thảo Tham vấn cấp Tỉnh Dự án “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” (TRVC). Trong hội thảo này, đã có hơn 80 đại biểu tham gia, bao gồm Đại diện của Tổ chức Phát triển Hà Lan, các cán bộ Cục Trồng trọt, các đại diện Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố; Trung tâm Khuyến nông các tỉnh; Viện lúa ĐBSCL; Viện MT&NN, các lãnh đạo, chuyên viên của các cơ quan bộ ngành của Chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân. 

Hội thảo được chủ trì bởi ông Lê Thanh Tùng - Phó Cục trưởng, Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT. Đầu tiên, ông Lê Thanh Tùng đã mở đầu buổi hội nghị với lời chào mừng và cảm ơn sự có mặt của các đại biểu tại Hội thảo tham vấn cấp Tỉnh tại thành phố Cần Thơ.


Ảnh 1. Ông Lê Thanh Tùng phát biểu chào mừng đại biểu tại Hội thảo Tham vấn cấp Tỉnh

Tiếp đó, đại diện Ban quản lý Dự án SNV - ông Peter Loach, Giám đốc Quốc gia SNV đã chia sẻ:

“Nhà tài trợ Australia rất quan tâm và có nhiều ý kiến cho Dự án này vì Dự án sẽ đóng vai trò xúc tác tạo ra sự chuyển đổi trong sản xuất và kinh doanh lúa gạo theo hướng bền vững và đem lại các giá trị bao trùm tại các tỉnh chuyên canh lúa gạo ở ĐBSCL; chủ động góp phần đạt được phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.”


Ảnh 2. Ông Peter Loach phát biểu tại Hội thảo Tham vấn cấp Tỉnh

Mở đầu nội dung chính của Hội thảo là bài phát biểu từ phía Ban quản lý Dự án SNV. Bà Trần Thu Hà - Giám đốc dự án TRVC, đã chia sẻ và cập nhật về quá trình xây dựng Thiết kế Dự án, cũng như trình bày các mục tiêu chính, cơ chế/thành phần tham gia Dự án và các nghiên cứu đang được thực hiện nhằm hỗ trợ cho Dự án TRVC.


Ảnh 3. Bà Trần Thu Hà trình bày Thiết kế Dự án của Dự án TRVC

Nối tiếp bài phát biểu từ phía Ban quản lý Dự án SNV, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Tín - Viện Nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long đã trình bày bài báo cáo kết quả nghiên cứu với nội dung chính là Kết quả Đánh giá nhanh hiện trạng Chuỗi giá trị Lúa gạo và tập quán canh tác Lúa tại các khu vực trọng điểm sản xuất Lúa của 03 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang​. 


Ảnh 4. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Tín trình bày kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng thời, Tiến sĩ Mai Văn Trịnh – Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp, cũng đã có một bài báo cáo về Kết quả Đánh giá ban đầu về hiện trạng xây dựng phát triển công cụ MRV cho Lúa; đánh giá thực trạng các hệ thống MRV hiện có đang áp dụng cho cây Lúa; và phân tích làm rõ các ảnh hưởng từ Điều 6 của Thỏa thuận Paris tới việc triển khai thị trường các-bon ở Việt Nam​. Trong bài phát biểu, Tiến sĩ Mai Văn Trịnh đã đưa ra kết quả nghiên cứu - Khuyến nghị về chính sách và cơ chế thúc đẩy việc hoàn thiện hệ thống chính sách để thương mại hóa tín chỉ các-bon dựa trên cam kết của các quốc gia trong Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu. 

Sau khi lắng nghe 3 bài phát biểu, các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận và có ý kiến tham vấn trên báo cáo hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định MRV. Dựa trên những kết quả báo cáo được trình bày, các chuyên gia, tư vấn cấp cao của Dự án, các đại diện từ Cục Trồng trọt và Trung tâm Khuyến nông (TTKN) của 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang; cũng như các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị lúa gạo đã đưa ra nhiều phản hồi trên tinh thần xây dựng và mang tính thực tiễn.  


Ảnh 5. Các đại biểu bàn luận và đưa phản hồi về các bài phát biểu tại Hội thảo Tham vấn cấp Tỉnh

Ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNN, đã tổng hợp ý kiến tham vấn của các đại biểu thông qua 2 bài phát biểu của Tiến sĩ Nguyễn Hồng Tín (Đại học Cần Thơ) và Tiến sĩ Mai Văn Trịnh (Viện Môi trường), và đề nghị phía Đại học Cần Thơ và Viện Môi trường hoàn thành báo cáo tổng hợp tiếp thu ý kiến của các đại biểu. 


Ảnh 6. Ông Nguyễn Như Cường phát biểu tại Hội thảo Tham vấn cấp Tỉnh

Phát biểu kết thúc hội thảo, Ông Richard Rastall – Quản lý Chương trình Nông nghiệp SNV, đánh giá cao kết quả báo cáo nghiên cứu ban đầu của hai nhóm nghiên cứu, cảm ơn sự tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia độc lập và các đại biểu tham dự. 


Ảnh 7. Ông Richard Rastall phát biểu kết luận tại Hội thảo Tham vấn cấp Tỉnh


Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.