Quay về
Trang chủ

Giới thiệu Dự án “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”  (TRVC)

Trang chủ | Blog (VIE) (10/01/2023)


Copyright: SNV Việt Nam

Được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), năm 2022, Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV Việt Nam phối hợp với các đối tác Việt Nam từ cấp Trung ương, cấp Tỉnh và các Viện, Trường để thiết kế Dự án “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” (TRVC).

1. Thông tin chung về Dự án

Dự án lựa chọn triển khai tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL): An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp. Lý do Dự án chọn 3 tỉnh An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp là bởi:

Dự án dự kiến triển khai trong khoảng thời gian là 5 năm, từ 2022-2027. Cụ thể:

Dự án TRVC được phát triển dựa trên sáu mục tiêu tổng thể như sau:

Các kết quả dự kiến về khí hậu, môi trường và xã hội mà dự án TRVC mong muốn đạt được sẽ được thể hiện qua bảng dưới đây:

Bảng 1. Kết quả mong đợi của Dự án TRVC

Các Doanh Nghiệp quan tâm sẽ nộp đề xuất các Kỹ thuật sản xuất lúa bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trong khi giảm được phát thải khí nhà kính, các giá trị về môi trường và xã hội; đồng thời trình bày năng lực của Doanh Nghiệp trong việc thử nghiệm và mở rộng ứng dụng các công nghệ trên quy mô sản xuất lớn ở ĐBSCL.

 

Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

Các gói kỹ thuật được đề xuất sẽ được thử nghiệm và đánh giá bởi đơn vị kiểm định độc lập.

Các gói kỹ thuật sản xuất lúa bền vững được lựa chọn sẽ được cho phép mở rộng ứng dụng trên quy mô lớn trong phạm vi 03 tỉnh địa bàn của Dự án.

 

Top

Tin liên quan

Tạo bởi SlimWeb - Công cụ thiết kế web miễn phí